ידיעה: פליטה גורלית

שבוע אחד בלבד לאחר אישור תחנת הכוח הפחמית החדשה באשקלון, אישרה הכנסת פה אחד בקריאה טרומית, בתמיכת הממשלה, את הצעת חוק הפחתת פליטות גזי חממה של חברי הכנסת אופיר פינס-פז, גלעד ארדן, דב חנין ועמירה דותן. מטרת החוק, עליו חתומים 70 חברי כנסת, היא "להגדיר יעדים להפחתה משמעותית בפליטת גזי החממה, לשם מניעת שינויים באקלים, צמצום זיהום האוויר, שמירה על בריאות הציבור והגנה של הסביבה." זהו החוק הראשון העוסק בקביעת יעדים ולוחות זמנים להפחתת פליטות שאושר, למרות פשרה שהושגה זמן קצר לפני הגשתו לשלוחן הכנסת, ולמרות שישראל אינה חתומה על אמנת קיוטו.

הצעת החוק בלשונה אמנם תקדימית, אך מלשכתו של ח"כ פינס נמסר כי זמן קצר לפני הגשת הצעת החוק, הושגה פשרה בין פינס, יוזם החוק, לבין גדעון עזרא, השר להגנת הסביבה, לפיה לא ייקבע היעד של הפחתה של 25% מן הפליטות עד שנת 2020 והפחתה של לפחות 50% מן הפליטות עד שנת 2050. בפשרה שהושגה, ייקבעו יעדים ולוחות זמנים בדיונים בועדת הפנים והגנת הסביבה, ולא בלשון החוק. במלים אחרות, העקרון התקבל בממשלה, אך הדיונים לגביו ממשיכים.

ההצעה המעשית היחידה עד כה לאכיפת החוק יחידה היא הטלת קנסות אזרחיים על מפירי ההגבלות, כולל הגדלת הקנס על הפרות חוזרות ונשנות – 10% מהקנס הקבוע על הפרת חוק זה, ותוספת של החלק ה-30 שלו על כל יום בו נמשכת ההפרה. בעברית פשוטה – הקנס השלם ישולם רק במקרה בו העבירה נמשכת לפחות 30 יום.

בנוסף, ההצעה קובעת כי בתוך שישה חודשים מתחולת החוק, על הממשלה לאשר תכנית לאומית רב-שנתית לשם קידום הפחתת הפליטות, תוך שיתוף הציבור בתהליכי גיבושה. עם אישורה, על התכנית להתעדכן לפחות אחת לחמש שנים. כמו כן, שרי הממשלה יחויבו להגיש דו"חות שנתיים על פעולות משרדיהם בהתאם לתכנית הלאומית.

"זהו יום ניצחון ענק עבור הגנת הסביבה בישראל", אמר ח"כ אופיר פינס-פז. "אחרי שנים של גרירת רגליים, הצעת החוק היא קפיצת דרך בקביעת מדיניות ברורה בישראל להשתלבות במאבק נגד ההתחממות הגלובלית."

ח"כ גלעד ארדן מסר כי "החוק יחייב את ממשלת ישראל לדון מחדש בהקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון, כיוון שהקמתה סותרת את המחויבות על פי חוק זה לצמצום פליטת גזי החממה וזיהום האוויר."


סייעה בהכנת הידיעה: שמרית מנור. 
פורסם בנענע10, 25.06.2008 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה